Förnybar energi

För att kunna erbjuda företag och privatpersoner en hållbar energilösning har vi på Svensk NaturEnergi valt att satsa på förnybar energi. Hos oss får du alltid 100% förnybar el från sol, vind, vatten och skog.

Våra avtal

Rörligt pris

För dig som är aktiv på elmarknaden. Det ger goda möjligheter till lägre elpriser men innebär samtidigt risker. Rörligt pris månad baseras på Nord Pools månadsmedelpris för det elområde du tillhör och kan variera kraftigt från månad till månad. Rörligt pris timme baseras på Nord Pools officiellt noterade spotpris timme för timme för respektive elområde. Detta avtal kan endast väljas av kund som har timmätare där förbrukningen registreras och avräknas för varje enskild timma. Med rörligt elpris kan du när som helst byta till ett fastprisavtal.

Fast pris

Ett avtal som passar dig som långsiktigt vill planera dina elkostnader. Du binder ditt elpris över en period, vilket kan kännas tryggt. Du betalar samma överenskomna pris för elen oavsett prissvängningar på elmarknaden.

Elens ursprung

All el du köper av oss på Svensk NaturEnergi kommer från förnybara energikällor.

I diagrammet nedan visas vilken typ av el vi har sålt till er, våra kunder, under 2018 samt vilken miljöpåverkan i form av utsläpp vår el har orsakat.

 

Varje år deklarerar och annullerar vi ursprungsgarantier för hela vår kundstocks förbrukning.

Därför kan du som kund vara säker på att du får den el du betalar för. Förnybar energi och inget annat.

Tänk hållbart hela vägen

Vi på Svensk NaturEnergi älskar hållbarhet och strävar efter att spara på jordens resurser. Med digital faktura hjälps vi åt att spara på pappersutskicken. Hos oss kan du välja e-faktura eller autogiro. Du kan även få fakturan hem i brevlådan. För våra företagskunder erbjuder vi SVE-faktura. Läs mer om e-faktura och autogiro nedan.

E-faktura

Fakturan skickas direkt till din internetbank. Uppgifter som OCR-nummer, betalningsdag och belopp är förifyllt, du behöver bara logga in godkänna fakturan för att betala den. Dina fakturor samlas i internetbanken, vilket ger dig bättre kontroll och överblick. E-fakturan kommer med samma tidsintervall som dina tidigare fakturor, du kan också få en notifiering via SMS eller e-post när det inkommer en ny e-faktura. 

Så skaffar du e-faktura
Logga in på din internetbank, gå till bankens e-fakturaanmälning och ange ditt kundnummer som du hittar på din faktura. 
Autobetalning av e-faktura
Flera banker erbjuder autobetalning av e-faktura. Fakturan betalas automatiskt på förfallodagen från det konto du valt. Du kan stoppa eller ändra betalningen i internetbanken på samma sätt som en betalning som du registrerat manuellt.

Autogiro

När du har autogiro får du en pappersfaktura som talar om hur stor summan är, sedan dras det aktuella beloppet från ditt konto. Du kan också välja att få fakturan på mejl.

Så skaffar du autogiro
Använd blanketten "Autogiroanmälan" till höger, signera och skicka in till oss. 

För att autogiro ska fungera måste du naturligtvis se till att det finns täckning på kontot den aktuella dagen. Om du vill stoppa en autogirodragning får du kontakta oss.

Blanketter och dokument

Autogiroanmälan
Allmänna avtalsvillkor, konsument
Allmänna avtalsvillkor, näringsverksamhet
Särskilda avtalsvillkor

 

Om du upplever att det är svårt att ändra betalsätt kan du ringa till oss på 063-149 300 eller maila till svensknaturenergi@jamtkraft.se

Kundens rättigheter

Det är viktigt för oss att du som konsument ska veta vilka rättigheter du har, och känna trygghet inför vad du kan göra vid en eventuell tvist.

Informationen berör tre områden:
• Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen.
• Klagomålshantering.
• Information om den kontaktpunkt som regeringen utser samt vilka möjligheter som finns för en konsument att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden och Energimarknadsinspektionen.

Klicka här för att läsa om dina rättigheter

Energieffektivisering

Vad kan du göra som konsument?

Energieffektivisering är bra för den egna plånboken och bidrar också till att samhället använder mindre resurser till att producera energi i form av till exempel el eller värme. Ofta kommer du långt genom att helt enkelt tänka efter, och att medvetet använda el och annan energi så smart som möjligt i din vardag.

Läs mer om energieffektivisering här.