Våra avtal

Rörligt pris

För dig som är aktiv på elmarknaden. Det ger goda möjligheter till lägre elpriser men innebär samtidigt risker. Rörligt pris månad baseras på Nord Pools månadsmedelpris för det elområde du tillhör och kan variera kraftigt från månad till månad. Rörligt pris timme baseras på Nord Pools officiellt noterade spotpris timme för timme för respektive elområde. Detta avtal kan endast väljas av kund som har timmätare där förbrukningen registreras och avräknas för varje enskild timma. Med rörligt elpris kan du när som helst byta till ett fastprisavtal.

Fast pris

Ett avtal som passar dig som långsiktigt vill planera dina elkostnader. Du binder ditt elpris över en period, vilket kan kännas tryggt. Du betalar samma överenskomna pris för elen oavsett prissvängningar på elmarknaden.