Om oss

Vårt bolagsnamn, Svensk NaturEnergi, talar nästan för sig själv – ren energi från naturen. Grön el till ett vettigt pris helt enkelt.


Med 66 vindkraftverk runt om i landet är vi med och bryr oss hela vägen från det att vi planerar och bygger vindkraftverk till det att vi driver, förvaltar och producerar ren el till våra kunder. Ett helhetskoncept som gör att vi kan erbjuda såväl företag som privatpersoner i hela Sverige grön el till vettiga priser.

Elen som vi själva producerar och säljer är 100 % förnybar, alltså helt ren.

Så blev vi elproducenter

Svensk NaturEnergi är ett bolag inom Wallenstam. Drivkraften till satsningen på förnybar energi kom utifrån att Wallenstam ville få kontroll på sina egna elkostnader och samtidigt erbjuda sina kunder en hållbar energilösning till ett bra pris. I en period av stigande energikostnader föddes idén om att starta egen elproduktion och 2006 var processen igång – vi hade köpt och driftsatt vårt första vindkraftverk

Det är både roligt och utvecklande att arbeta i en relativt ung bransch. 2016 var året då Svensk NaturEnergi hade 10-årsjubileum, med 64 verk i drift och en fin kundstock som har valt oss och ren energi från den svenska naturen.
2006 började vi producera vår egen vindkraft när Wallenstam köpte sitt första vindkraftverk. 2013 uppfylldes ett av våra största och viktigaste mål, att bli helt självförsörjande på grön el. Nu fortsätter vi att optimera verksamheten och ge bästa möjliga leverans och service till våra drygt 5 000 kunder.

Karin Mizgalski, Vd

Våra verk

Här kan du se vilka vindkraftverk som är i drift, och därmed i full gång med att producera förnybar el för Svensk NaturEnergi. Du ser även projekt som är under byggnation samt vilka som ligger under utredning. Vi namnger vindkraftverken efter våra anställda.

Dan Carlsson

Rålanda
Uddevalla kommun, Bohuslän
2 verk, 4 MW, maj 2011

Rose-Marie Gulleberg

Lyngby
Kristianstads kommun, Skåne
3 verk, 5,6 MW, oktober 2007, september 2010

Birgitta Lidbeck

Västergården
Melleruds kommun, Dalsland
2 verk, 3,6 MW, december 2008

Anders Adlerborn

Köjkeberget
Vansbro kommun, Dalarna
3 verk, 6 MW, mars 2009

Erika Söderström

Stentjärnåsen
Härjedalens kommun, Jämtland
5 verk, 10 MW, augusti 2010

Thomas Dahl

Vettåsen/Mårtensklack
Sandviken och Ockelbo kommuner, Gästrikland
10 verk, 23 MW, april 2012

Bo Strandberg

Kilagården
Skara kommun, Västra Götaland
3 verk, 6 MW, juni 2012

Jeanette Wallén

Middagsberget
Bergs kommun, Jämtland
3 verk, 9MW, januari 2013

Benny Olsson

Gunnarby
Uddevalla kommun, Bohuslän
8 verk, 18,4 MW, mars 2013

Gun Karlsson

Nyckeltorp
Skara kommun, Västra Götaland
3 verk, 6 MW, maj 2014

Bengt Carlsson

Gategården
 Vara kommun, Västra Götaland
1 verk, 1,8 MW, maj 2008

Ann-Marie Forsberg

Tängelsbol
Melleruds kommun, Dalsland
1 verk, 1,8 MW, december 2008

Kaj Lamton

Rätans-Digerberget Bergs kommun, Jämtland
5 verk, 11,5 MW, februari 2011

Carola Strandberg

Karstorp Skara kommun, Västra Götaland
3 verk, 6 MW , juni 2012

Susanne Börjeson

Järmunderöd Munkedals kommun, Västra Götaland
 3 verk, 6 MW, december 2012

Lena Johanson

Södervidinge Kävlinge kommun, Skåne
 2 verk, 4 MW, februari 2013

Rigmor Sköld

Tommared Laholms kommun
 6 verk, 13,8 MW, maj 2014

Louise Wingstrand

Furulund
Kristianstads kommun, Skåne
2 verk, 4 MW, juli 2013

Påboda (ej namngiven)

Påboda
Torsås kommun, Småland
1 verk, 2 MW, januari 2010

Taggen Vindpark AB

Under utredning mer info

Grön el från vindkraft

Svensk NaturEnergi producerar grön el via våra vindkraftverk runt om i landet. Verken står där, varje timme under årets alla dagar, redo att producera grön el – och det till ett pris som är lätt att förutse. Summan blir en hållbar framtid.

Tekniken för att utvinna grön el ur vindkraft har gjort stora framsteg under senare år. Ett enda vindkraftverk på 2 MW kan förse 2 000 villor med all hushållsel under ett år. Det innebär att man kan fasa ut förbränningen av
4 000 ton kol i kolkraftverk, och därigenom minska koldioxidutsläppen med
10 000 ton.

Svensk NaturEnergis moderbolag Wallenstam AB är det enda fastighetsbolag i Sverige som är självförsörjande på förnybar energi.

Lediga jobb

Intresseanmälan
Du är välkommen att skicka en intresseanmälan med CV till oss. Skicka din intresseanmälan till

Svensk NaturEnergi AB
Stab Personal/HR
401 84 Göteborg

eller klicka här för att ansöka spontant

Klicka här för att ansöka om praktikplats.

 

Dataskydd och personuppgifter

För oss på Svensk NaturEnergi är det viktigt att du ska känna dig trygg med den behandling av dina personuppgifter som kan ske när du är kund hos oss eller i andra sammanhang är i kontakt med oss.

 

Inom Svensk NaturEnergi arbetar vi systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa en säker hantering av information och personuppgifter.

Svensk NaturEnergi AB, organisationsnummer 556618-8552 är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter.

Svensk NaturEnergi behandlar personuppgifter bland annat i samband med elavtal, vid rekrytering och för medarbetare. Personuppgifter ska behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling. Information om personuppgiftsbehandling uppdateras och publiceras löpande.

Personuppgiftsbehandling elavtal 

Läs mer om vår personuppgiftsbehandling här

Processing of personal data in English

Personaluppgiftsbehandling vid rekrytering


Kontakta oss vid frågor
Har du frågor eller vill använda dig av någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Wallenstam AB
Att: Dataskyddsombud
401 84 Göterbog
Telefon: 031-20 00 00

Dataskyddsombud
Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som gäller för behandling av personuppgifter.

Du kan kontakta dataskyddsombudet avseende alla frågor som rör behandling av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter.

E-post: dataskydd@wallenstam.se
Adress: Dataskyddsombud, Wallenstam AB, 401 84 Göteborg.

 

Ett bolag inom Wallenstam

Svensk NaturEnergi är ett dotterbolag inom Wallenstam AB. 2013 blev Wallenstam som första fastighetsbolag i Sverige självförsörjande på förnybar energi från vindkraftverk och täcker såväl eget som hyresgästernas behov på månadsbasis.

Läs mer om Wallenstam här