Om oss

Vårt bolagsnamn, Svensk NaturEnergi, talar nästan för sig själv – förnybar energi från naturen.

Dataskydd och personuppgifter

För oss på Svensk NaturEnergi är det viktigt att du ska känna dig trygg med den behandling av dina personuppgifter som kan ske när du är kund hos oss eller i andra sammanhang är i kontakt med oss.

 

Inom Svensk NaturEnergi arbetar vi systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa en säker hantering av information och personuppgifter.

Svensk NaturEnergi AB, organisationsnummer 556618-8552 är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter.

Svensk NaturEnergi behandlar personuppgifter bland annat i samband med elavtal, vid rekrytering och för medarbetare. Personuppgifter ska behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling. Information om personuppgiftsbehandling uppdateras och publiceras löpande.

Personuppgiftsbehandling elavtal 

Läs mer om vår personuppgiftsbehandling här

Processing of personal data in English


Kontakta oss vid frågor
Har du frågor eller vill använda dig av någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Svensk NaturEnergi AB
Att: Dataskyddsombud
Kyrkgatan 21
831 50 Östersund
Telefon: 063-149 300

Dataskyddsombud
Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som gäller för behandling av personuppgifter.

Du kan kontakta dataskyddsombudet avseende alla frågor som rör behandling av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter.

E-post: svensknaturenergi@jamtkraft.se
Adress: Dataskyddsombud, Svensk NaturEnergi AB, Kyrkgatan 21, 831 50 Östersund.